500.3. Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite stiklo šviesos lūžio koeficientą, kai šviesa sklinda greičiu 1.70\times10^8 m/s!
m/s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Geometrija:
  7. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Fizika:
  10. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė