2720.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kurie vienanariai yra panašūs į vienanarį 18a^3 b^3

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Dydžių priklausomybė
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Algebra:
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Algebra: Taško koordinatės
 22. Algebra: Skirtingi vienanariai
 23. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 24. Algebra: Vienodi vienanariai
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Algebra: Daugianariai
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 32. Algebra: Vienanario koeficientas
 33. Algebra: Funkcija y = x²
 34. Algebra: Dydžių priklausomybė
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra:
 37. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 38. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 39. Algebra: Trinariai
 40. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės