KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2720.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kurie vienanariai yra panašūs į vienanarį 18a^3 b^3

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Algebra: Abcisės ašis
 4. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Skaičiaus modulis
 15. Algebra: Trinariai
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra:
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 25. Algebra: Funkcija y = x²
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra:
 31. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 32. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 33. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 34. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Algebra: Tapatybės
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 42. Algebra: Taško koordinatės