2720.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kurie vienanariai yra panašūs į vienanarį 18a^3 b^3

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra:
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  10. Algebra: Skaičiaus modulis