1310.3. Dvinariai

Pasirinkite atsakymą.

Dvinaris yra dviejų ar daugiau vienanarių suma?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Vienodi vienanariai
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra:
  9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.