1310.3. Dvinariai

Pasirinkite atsakymą.

Dvinaris yra dviejų ar daugiau vienanarių suma?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra:
 7. Algebra:
 8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 17. Algebra: Abcisės ašis
 18. Algebra: Dydžių priklausomybė
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Tapatybės
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Vienanario koeficientas
 29. Algebra: Dydžių priklausomybė
 30. Algebra: Daugianariai
 31. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Procentai ir proporcijos
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Trinariai
 40. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 41. Algebra: Dvinariai
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka