1310.3. Dvinariai

Pasirinkite atsakymą.

Dvinaris yra dviejų ar daugiau vienanarių suma?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Algebra: Skaičiaus modulis
 6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Algebra: Daugianariai
 10. Algebra:
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Skirtingi vienanariai
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 16. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra:
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 23. Algebra: Abcisės ašis
 24. Algebra: Taško koordinatės
 25. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.