1890.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę taške, kuriame funkcijos y=17x-10 ir y=-2x+28 yra lygios. Nurodykite y skaitinę reikšmę.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 7. Algebra: Abcisės ašis
 8. Algebra: Trinariai
 9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 11. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Taško koordinatės
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra:
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Funkcija y = x²
 25. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 26. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 27. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 31. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 35. Algebra:
 36. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Algebra: Daugianariai
 40. Algebra: Skirtingi vienanariai
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b