1890.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę taške, kuriame funkcijos y=17x-10 ir y=-2x+28 yra lygios. Nurodykite y skaitinę reikšmę.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dvinariai
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Algebra:
 16. Algebra: Trinariai
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra:
 21. Algebra: Dydžių priklausomybė
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Algebra: Skaičiaus modulis
 24. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Algebra: Abcisės ašis
 33. Algebra: Dydžių priklausomybė
 34. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Skirtingi vienanariai
 42. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas