1890.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę taške, kuriame funkcijos y=17x-10 ir y=-2x+28 yra lygios. Nurodykite y skaitinę reikšmę.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  3. Algebra: Procentai ir proporcijos
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Algebra: Vienodi vienanariai
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.