KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1890.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę taške, kuriame funkcijos y=17x-10 ir y=-2x+28 yra lygios. Nurodykite y skaitinę reikšmę.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Algebra: Daugianariai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Funkcija y = x²
 8. Algebra:
 9. Algebra: Dydžių priklausomybė
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 14. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 15. Algebra: Tapatybės
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 26. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 27. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 30. Algebra: Dydžių priklausomybė
 31. Algebra: Skaičiaus modulis
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Algebra: Trinariai
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Vienodi vienanariai