1890.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite x reikšmę taške, kuriame funkcijos y=17x-10 ir y=-2x+28 yra lygios. Nurodykite y skaitinę reikšmę.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 7. Algebra:
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Algebra: Daugianariai
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 15. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 19. Algebra: Dydžių priklausomybė
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra:
 23. Algebra: Trinariai
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Dydžių priklausomybė
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 33. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 34. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra: Skirtingi vienanariai
 37. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: Skaičiaus modulis