582.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -6 koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra:
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Algebra: Dydžių priklausomybė
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra: Skaičiaus modulis
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Vienanario koeficientas
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 27. Algebra: Abcisės ašis
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra:
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 38. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 39. Algebra: Trinariai
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.