KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

582.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -6 koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 6. Algebra:
 7. Algebra: Dydžių priklausomybė
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Skaičiaus modulis
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 39. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b