582.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -6 koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 7. Algebra: Abcisės ašis
 8. Algebra: Taško koordinatės
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Daugianariai
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Trinariai
 22. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 25. Algebra:
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 28. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 38. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Algebra: Dvinariai
 42. Algebra: Proporcingumo koeficientas k