761.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Ar šis teiginys teisingas?

Buko ir smailaus kampo suma sudaro ištiestinį kampą.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  3. Algebra: Vienanario koeficientas
  4. Algebra: Vienodi vienanariai
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.