761.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Ar šis teiginys teisingas?

Buko ir smailaus kampo suma sudaro ištiestinį kampą.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Algebra: Dydžių priklausomybė
 3. Algebra: Funkcija y = x²
 4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Dydžių priklausomybė
 8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 9. Algebra: Dydžių priklausomybė
 10. Algebra:
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Algebra: Dvinariai
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Tapatybės
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 21. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 22. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 23. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 24. Algebra: Taško koordinatės
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Vienodi vienanariai
 27. Algebra: Abcisės ašis
 28. Algebra:
 29. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 30. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 31. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 32. Algebra: Trinariai
 33. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 34. Algebra: Vienanario koeficientas
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Algebra: Skirtingi vienanariai
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b