761.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Ar šis teiginys teisingas?

Buko ir smailaus kampo suma sudaro ištiestinį kampą.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra: Procentai ir proporcijos
  3. Algebra:
  4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.