2629.3. Nelygybių sistemos

Duota nelygybių sistema.


Kurie iš pateiktų skaičių yra nelygybių sistemos sprendiniai?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sistemos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  2. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  3. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  4. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  5. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  6. Algebra: Kombinatorika
  7. Fizika: Astronomijos samprata.
  8. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  9. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  10. Algebra: Aritmetinė progresija