1407.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamaisiais.

Ann išaudžia a metrą per dieną, bet May - 2 kartus daugiau. Kiek metrų May išaudžia per savaitę?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  5. Algebra: Skaičių lygtys
  6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Algebra: Funkcija y = x²
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: Dvinariai