1093.3. Hiperbolė

Nustatykite.

Kuriuose koordinačių ašies ketvirčiuose yra hiperbolės šakos? y = -1/x - 2 Rašykite romėniškais skaitmenimis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė