1678.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.

Koks turi būti apskritimo spindulys, kad apskritimo lankas liestų ordinačių ašį? Apskritimo centro taškas O(-6;-5).
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Algebra: Koordinačių plokštuma
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška