1678.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.

Koks turi būti apskritimo spindulys, kad apskritimo lankas liestų ordinačių ašį? Apskritimo centro taškas O(-6;-5).
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Skaičiaus modulis
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: