1678.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.

Koks turi būti apskritimo spindulys, kad apskritimo lankas liestų ordinačių ašį? Apskritimo centro taškas O(-6;-5).
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu