1842.3. Skaičiaus modulis

Pasirinkite atsakymą.

Apskaičiuokite -|-\frac{9}{26}|!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių savybės
 2. Algebra:
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 6. Algebra:
 7. Algebra: Koordinačių plokštuma
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 11. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 12. Algebra: Kintamojo reikšmė
 13. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 18. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra: Skaičiaus modulis
 23. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 28. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra:
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 34. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 35. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 37. Algebra: Racionalieji skaičiai
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis