429.3. Metalų cheminės savybės.

Įrašykite atsakymą.

Vidutinio aktyvumo metalai palengva yra aplinkoje esančių cheminių medžiagų (įvairių dujų, rūgščių įtakoje). Kaip vadinamas šis reiškinys?
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
Įvairios medžiagos ir jų panaudojimas.
Potemė
Metalų cheminės savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių grafikai
  2. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  3. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  4. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  5. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  6. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  7. Algebra: Diferencijavimas
  8. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.