996.3. Trupmenos pagrindinė savybė

Pasirinkite atsakymą.

Ar atliekant šiuos pertvarkymus buvo panaudota trupmenos pagrindinė savybė? Pavyzdys: \frac{x^2+4}{4x+1}=\frac{(x+2)^{2}}{4x+1}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Algebra:
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Chemija:
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Fizika:
  10. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės