2870.3. Astronomijos samprata.

Parašykite teisingą atsakymą

Pagal ką išdėstyti cheminiai elementai periodinėje lentelėje?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Astronomijos samprata.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kombinatorika
  2. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  3. Fizika: Žvaigždės.
  4. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  5. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  6. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  9. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  10. Algebra: Aritmetinė progresija