2870.3. Astronomijos samprata.

Parašykite teisingą atsakymą

Pagal ką išdėstyti cheminiai elementai periodinėje lentelėje?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Astronomijos samprata.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  2. Fizika: Astronomijos samprata.
  3. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  4. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  5. Algebra: Aritmetinė progresija
  6. Algebra: Diferencijavimas
  7. Fizika: Žvaigždės.
  8. Algebra: Kombinatorika
  9. Algebra: Nelygybių sistemos
  10. Algebra: Kombinatorika