2639.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

\frac{11}{16} no 80=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Fizika: Garso savybės.
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  8. Fizika: Garso pasekmės.
  9. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės