2639.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

\frac{11}{16} no 80=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Fizika:
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys