2639.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

\frac{11}{16} no 80=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Fizika: Garso savybės.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.