2639.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

\frac{11}{16} no 80=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Fizika:
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: Šviesos spektras