2639.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

\frac{11}{16} no 80=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas