1604.3. Koordinačių plokštuma

Įrašykite trūkstamą žodį.

Ašių rodyklės nurodo kryptį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  10. Algebra: