1604.3. Koordinačių plokštuma

Įrašykite trūkstamą žodį.

Ašių rodyklės nurodo kryptį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra:
  3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Daugianariai
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška