103.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite medžiagos apvadinimą. Kambario temperatūroje tai kietoji medžiaga, gali būti raudonoji, baltoji ir kitos alotropinės atmainos, nelaidi elektrai, menkai tirpsta vandenyje.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 7. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 9. Algebra: Trupmenos
 10. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
 11. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 12. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 13. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 14. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 15. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 16. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 17. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 18. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 19. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 20. Algebra: Hiperbolė
 21. Algebra: Trupmenos išraiška
 22. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 23. Algebra: Racionalieji skaičiai
 24. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
 25. Algebra: ax² + bx = 0
 26. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
 27. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 28. Fizika:
 29. Algebra: Kvadratinės lygtys
 30. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 31. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 32. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 33. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 34. Algebra: Racionalieji skaičiai
 35. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 36. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 37. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 38. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 39. Fizika:
 40. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 41. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 42. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.