103.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite medžiagos apvadinimą. Kambario temperatūroje tai kietoji medžiaga, gali būti raudonoji, baltoji ir kitos alotropinės atmainos, nelaidi elektrai, menkai tirpsta vandenyje.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 3. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 5. Algebra: Trupmenos išraiška
 6. Algebra: Trupmenos
 7. Algebra: ax² + bx = 0
 8. Fizika:
 9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 11. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
 12. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 13. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 14. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 15. Algebra: Kvadratinės lygtys
 16. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 17. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 18. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 19. Algebra: Racionalieji skaičiai
 20. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 21. Algebra: Hiperbolė
 22. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
 23. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 24. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 25. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 26. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 27. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 28. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 29. Algebra: Racionalieji skaičiai
 30. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 31. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 32. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 33. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 34. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 35. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
 36. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 37. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 38. Fizika:
 39. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 40. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 41. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 42. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.