167.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Gamtinių dujų degimo metu išsiskiria šilumos kiekis.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  4. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė