1953.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užpildykite lentelę.


užrašykite atsakymą.

a=
b=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 3. Algebra: Priešingi daugianariai
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 8. Algebra: Skaičiaus modulis
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 11. Algebra: Ordinatės ašis
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Algebra: Dvinariai
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Algebra: Kintamojo reikšmė
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 32. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 33. Algebra:
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Skirtingi vienanariai
 40. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 41. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai