1953.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užpildykite lentelę.


užrašykite atsakymą.

a=
b=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  10. Algebra: Panašūs daugianariai