1953.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užpildykite lentelę.


užrašykite atsakymą.

a=
b=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 4. Algebra:
 5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 6. Algebra: Skirtingi vienanariai
 7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 17. Algebra: Ordinatės ašis
 18. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 22. Algebra: Kintamojo reikšmė
 23. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 31. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Algebra: Priešingi daugianariai
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Skirtingi vienanariai
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 42. Algebra: Skaičiaus modulis