1953.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užpildykite lentelę.


užrašykite atsakymą.

a=
b=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priešingi daugianariai
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 4. Algebra: Kintamojo reikšmė
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Vienanariai
 8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 9. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 11. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 12. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Algebra: Ordinatės ašis
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Panašūs daugianariai
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 23. Algebra:
 24. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 29. Algebra: Dvinariai
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 34. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 41. Algebra: Skirtingi vienanariai
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės