2015.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti h reikšmė, kad lygtis x^2+h^2+9=0 neturėtų šaknų? (Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne - U).
h=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Algebra: ax² + c = 0
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Fizika: Šviesos spektras.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika:
  10. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė