2015.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti h reikšmė, kad lygtis x^2+h^2+9=0 neturėtų šaknų? (Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne - U).
h=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Algebra: Parabolė
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Hiperbolė
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės
  8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  9. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  10. Geometrija: