2015.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti h reikšmė, kad lygtis x^2+h^2+9=0 neturėtų šaknų? (Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne - U).
h=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: Realieji skaičiai
  6. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.