1403.3. Raidė - kintamasis

Pažymėkite teisingą atsakymą. Galimi keli atsakymų variantai.

Kvadaro kraštinės ilgis a, bet stačiakampio ilgosios kraštinės ilgis c, o trumposios kraštinės ilgis b. Kaip gali būti apskaičiuojama abiejų duotų figūrų plotų suma?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ordinatės ašis
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Algebra:
  7. Algebra: Vienodi vienanariai
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.