2086.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašylite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite 3x^2-9x-84 roots! (x_1< x_2) šaknis
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
  8. Geometrija:
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas