2086.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašylite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite 3x^2-9x-84 roots! (x_1< x_2) šaknis
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Fizika: Garso savybės