2086.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašylite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite 3x^2-9x-84 roots! (x_1< x_2) šaknis
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  5. Algebra: Moda
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..