2086.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašylite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite 3x^2-9x-84 roots! (x_1< x_2) šaknis
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  7. Algebra: Moda
  8. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.