502.3. Optikos reiškinys gamtoje.

Iš kurios Žemės dalies - A, B, C, galite pamatyti žiedinį Saulės užtemimą?


Parašykite teisingą atsakymą

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Optikos reiškinys gamtoje.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Fizika:
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Fizika:
  6. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  7. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  8. Fizika:
  9. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  10. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)