502.3. Optikos reiškinys gamtoje.

Iš kurios Žemės dalies - A, B, C, galite pamatyti žiedinį Saulės užtemimą?


Parašykite teisingą atsakymą

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Optikos reiškinys gamtoje.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Algebra: Grafikas
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose