502.3. Optikos reiškinys gamtoje.

Iš kurios Žemės dalies - A, B, C, galite pamatyti žiedinį Saulės užtemimą?


Parašykite teisingą atsakymą

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Optikos reiškinys gamtoje.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.