280.3. Masė ir tankis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kietoji medžiaga, kurios masė 200 kg, užima 0,8m3 tūrį. Kokį tūrį užimtų 50 kg medžiaga, esant toms pačioms sąlygoms?
m^{3}
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Diskriminantas