1836.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

3 katinai per 3 dienas pagauna 36 peles. Kiek pelių per 4 dienas pagaus 4 katinai? Priimkite sąlygą, jog katinai yra identiški ir sugauna vienodą pelių skaičių.
peles
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių savybės
 2. Algebra: Skaičių lygtys
 3. Algebra: Koordinačių plokštuma
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 20. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra:
 24. Algebra: Raidė - kintamasis
 25. Algebra:
 26. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Algebra: Vienanario koeficientas
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 34. Algebra: Kintamojo reikšmė
 35. Algebra: Abcisės ašis
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Algebra: Dvinariai
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra: Funkcija y = x²
 42. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis