2901.3. Informacijos perdavimo rūšys.

Įrašykite trūkstamą žodį

Pagrindinis duomenų perdavimo greičio vienetas yra .
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Informacijos perdavimo rūšys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  2. Algebra: Geometrinė progresija
  3. Algebra: Lygčių grafikai
  4. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  5. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  6. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  9. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  10. Algebra: Sumos formulė