2290.3. Lygčių grafikai

Brėžinys rodo funkcijos grafiką - tiesę. Iš grafiko nustatykite tiesės susikirtimą su absisės ir ordinačių ašimis, užrašykite juos (x,y).


Parašykite atsakymą.

Susikirtimo su absisės ašimi taškas:
Susikirtimo su ordinačių ašimi taškas:
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Žvaigždės.
  2. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  3. Algebra: Aritmetinė progresija
  4. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  5. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  7. Algebra: Geometrinė progresija
  8. Algebra: Kombinatorika
  9. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  10. Geometrija: