2290.3. Lygčių grafikai

Brėžinys rodo funkcijos grafiką - tiesę. Iš grafiko nustatykite tiesės susikirtimą su absisės ir ordinačių ašimis, užrašykite juos (x,y).


Parašykite atsakymą.

Susikirtimo su absisės ašimi taškas:
Susikirtimo su ordinačių ašimi taškas:
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  2. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  3. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  4. Algebra: Kombinatorika
  5. Fizika: Astronomijos samprata.
  6. Algebra: Sumos formulė
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  9. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  10. Algebra: Nelygybių sistemos