993.3. Trupmenos

Užrašykite šios trupmenos apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B.
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Chemija: 10. kl
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)