2355.3. Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Užrašykite atsakymą.

Duota lygtis x^2-y+4=0. Išreikškite ir pagal galimybes suprastinkite reiškinį kiekvienam nežinomajam x ir y (pvz., padalinkite iš bendro daugiklio).
Išreikšdami x kaip funkciją gauname:
x=±\sqrt{ }
Kokia x reikšmė, jeigu y = 8?
x= ±
Kokia y reikšmė, jeigu x = 0?
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė progresija
  2. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  3. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  4. Fizika: Astronomijos samprata.
  5. Algebra: Aritmetinė progresija
  6. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  7. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  8. Geometrija:
  9. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  10. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.