1958.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Vienanario -\frac{5}{9}yx^4 koeficientas ir laipsnis.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai
 2. Algebra: Priešingi daugianariai
 3. Algebra: Skirtingi vienanariai
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 7. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 12. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 13. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Algebra: Ordinatės ašis
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 23. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 24. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 27. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 28. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Algebra: Dvinariai
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Algebra: Skaičiaus modulis
 32. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra:
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 39. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 40. Algebra: Kintamojo reikšmė
 41. Algebra: Panašūs daugianariai
 42. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai