1135.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario laipsnį.
4xyz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanario koeficientas
 2. Algebra: Skirtingi vienanariai
 3. Algebra: Procentai ir proporcijos
 4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Algebra: Funkcija y = x²
 7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 9. Algebra:
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Algebra:
 12. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Geometrija:
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Algebra: Abcisės ašis
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 24. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 32. Algebra: Skaičiaus modulis
 33. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 34. Algebra: Vienanariai
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 39. Algebra: Panašūs daugianariai
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Skirtingi vienanariai
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai