1135.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario laipsnį.
4xyz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Vienanariai
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Skaičiaus modulis