2095.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinario x^2-144x+5184 reikšmę, jei x yra 76.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Mediana
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais