2095.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinario x^2-144x+5184 reikšmę, jei x yra 76.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas
  2. Fizika: Judėjimo grafikas..
  3. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė