2095.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinario x^2-144x+5184 reikšmę, jei x yra 76.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Algebra: Mediana
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Algebra: Hiperbolė
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Fizika:
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Fizika:
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.