1415.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

\frac{3}{4} 0.8
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra: Taško koordinatės
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra:
 14. Algebra: Skaičių lygtys
 15. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 22. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 23. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 24. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 25. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 26. Algebra: Trinariai
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 29. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 30. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 31. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 32. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 33. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra:
 36. Algebra: Funkcija
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra:
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Algebra: Ordinatės ašis