24.3. Fizikiniai dydžiai.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokiu atveju tūris yra apskaičiuojamas tiksliausiai?