2012.3. ax² + c = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite lygtį x^2-144=0!
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  5. Algebra: Moda
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Fizika: Šviesos spektras.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Moda
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė