2012.3. ax² + c = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite lygtį x^2-144=0!
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas
  2. Algebra: Mediana
  3. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra