2012.3. ax² + c = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite lygtį x^2-144=0!
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  2. Fizika: Garso sklidimas
  3. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Algebra: Moda
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  10. Fizika: Medžiagos būsenos.