2012.3. ax² + c = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite lygtį x^2-144=0!
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  2. Fizika: Slėgis.
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Algebra: Moda
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.