2012.3. ax² + c = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite lygtį x^2-144=0!
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Fizika: Medžiagos būsenos.
  4. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Fizika: Garso sklidimas
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė