1835.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

Pagaminti kremą 100% pieno reikia 25% kiaušinių ir 25% cukraus (pagal svorį). Kiek kiaušinių, cukraus ir pieno reikės pagaminti 1,4 kg kremo?
Kiek procentų visos kremo masės sudaro pienas?
Pieno svoris
kg
Kiaušinių svoris
g
Cukraus svoris
mg
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Skirtingi vienanariai
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Taško koordinatės
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 13. Algebra: Dydžių priklausomybė
 14. Algebra: Vienanariai
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Algebra: Funkcija y = x²
 17. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Funkcija y = x²
 23. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra:
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Funkcija
 29. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Algebra: Priešingi daugianariai
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Algebra: Trinariai