1835.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

Pagaminti kremą 100% pieno reikia 25% kiaušinių ir 25% cukraus (pagal svorį). Kiek kiaušinių, cukraus ir pieno reikės pagaminti 1,4 kg kremo?
Kiek procentų visos kremo masės sudaro pienas?
Pieno svoris
kg
Kiaušinių svoris
g
Cukraus svoris
mg
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 3. Algebra: Taško koordinatės
 4. Algebra: Funkcija y = x²
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Skirtingi vienanariai
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Trinariai
 17. Algebra: Funkcija
 18. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Algebra:
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 26. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra:
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra: Priešingi daugianariai
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Algebra: Vienanariai
 41. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 42. Algebra: Panašūs vienanariai