2162.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {21; 1; 5; 42; 21; 23; 7; 42; 21; 3}. Kam lygi moda?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Fizika: Slėgis.
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė