2162.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {21; 1; 5; 42; 21; 23; 7; 42; 21; 3}. Kam lygi moda?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Mediana
  3. Fizika:
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.