KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2162.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {21; 1; 5; 42; 21; 23; 7; 42; 21; 3}. Kam lygi moda?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Kvadratinė šaknis
 2. Algebra: Tikimybė
 3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
 5. Algebra: ax² + bx = 0
 6. Fizika: Archimedo dėsnis.
 7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka