2162.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {21; 1; 5; 42; 21; 23; 7; 42; 21; 3}. Kam lygi moda?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Fizika: Garso sklidimas
  8. Algebra: Moda
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.