2162.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {21; 1; 5; 42; 21; 23; 7; 42; 21; 3}. Kam lygi moda?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  6. Fizika: Garso sklidimas
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis