1856.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Dviejų dydžių proporcingumo koeficientas k = 6,5. Kiek kartų padidės antrojo skaičiaus (x) reikšmė, jei pirmąjį skaičių padidinsim 3 kartus?
x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra:
  6. Algebra:
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  10. Algebra: Daugianariai