1856.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Dviejų dydžių proporcingumo koeficientas k = 6,5. Kiek kartų padidės antrojo skaičiaus (x) reikšmė, jei pirmąjį skaičių padidinsim 3 kartus?
x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra: Raidė - kintamasis
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra:
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Daugianariai