1856.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Dviejų dydžių proporcingumo koeficientas k = 6,5. Kiek kartų padidės antrojo skaičiaus (x) reikšmė, jei pirmąjį skaičių padidinsim 3 kartus?
x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra:
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis