1856.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Dviejų dydžių proporcingumo koeficientas k = 6,5. Kiek kartų padidės antrojo skaičiaus (x) reikšmė, jei pirmąjį skaičių padidinsim 3 kartus?
x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės