2679.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 10000 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės
  2. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  3. Fizika:
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  8. Fizika: Šviesos spektras.
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais