730.3. Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Parašykite atsakymą.

3 taškai A, B ir C sudaro lygiašonį trikampį, kurio kraštinės ilgis yra 3. Šioje plokštumoje yra pažymėtas ketvirtas taškas D, kuris yra vienoje tiesėje su A ir B, Koks yra atstumas tarp B ir D, jei
AD=2 CD>3
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Kintamojo reikšmė
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 7. Algebra:
 8. Algebra:
 9. Geometrija:
 10. Algebra: Panašūs daugianariai
 11. Algebra: Skirtingi vienanariai
 12. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 17. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 18. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 19. Algebra: Abcisės ašis
 20. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 27. Algebra: Vienanario koeficientas
 28. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 31. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 32. Algebra: Skirtingi vienanariai
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 37. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 38. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 39. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 40. Algebra: Tapatybės
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Algebra: Procentai ir proporcijos