1873.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Duotas funkcijos y=kx grafikas. Nustatykite proporcingumo koeficientą k.


Parašykite atsakymą.

k=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 3. Algebra: Panašūs daugianariai
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 9. Algebra: Koordinačių plokštuma
 10. Algebra:
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 13. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 18. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 19. Algebra: Racionalieji skaičiai
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 23. Algebra: Kintamojo reikšmė
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Algebra: Panašūs daugianariai
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 29. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 30. Algebra: Panašūs daugianariai
 31. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 36. Algebra: Funkcija y = x²
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 41. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 42. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis