1898.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Parašykite atsakymą.

Grafikas y=6x-9 kerta Ox ašį taške A ir Oy ašį taške B. Užrašykite kirtimo taško koordinates.
A=(∆;∇)
B=(∆;∇)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Algebra: Koordinačių plokštuma
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Algebra: Lygčių savybės
 17. Algebra:
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 20. Algebra:
 21. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 22. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 24. Algebra: Daugianariai
 25. Algebra:
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 28. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 29. Algebra: Funkcija y = x²
 30. Algebra: Racionalieji skaičiai
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 35. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 38. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 40. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 41. Algebra: Kintamojo reikšmė
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės