1898.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Parašykite atsakymą.

Grafikas y=6x-9 kerta Ox ašį taške A ir Oy ašį taške B. Užrašykite kirtimo taško koordinates.
A=(∆;∇)
B=(∆;∇)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Algebra: Skaičiaus modulis
 7. Algebra: Koordinačių plokštuma
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 11. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Algebra:
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Racionalieji skaičiai
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 20. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 27. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra:
 34. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 35. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 36. Algebra:
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Daugianariai
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės