2016.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti r reikšmė, kad lygtis x^2=(-r)^2 neturėtų šaknų? (Jei visi skaičiai, rašykite R, jei ne - U).
r=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Fizika:
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Geometrija:
  10. Fizika: