2016.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti r reikšmė, kad lygtis x^2=(-r)^2 neturėtų šaknų? (Jei visi skaičiai, rašykite R, jei ne - U).
r=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Fizika: Slėgis.
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Mediana
  7. Chemija: 10. kl
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  10. Geometrija: