2016.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti r reikšmė, kad lygtis x^2=(-r)^2 neturėtų šaknų? (Jei visi skaičiai, rašykite R, jei ne - U).
r=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  10. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas