568.3. Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Užrašykite teisingą atsakymą.

Duota: ΔABC∼ΔDEF, trikampiai yra taisyklingi, AB=8cm, DE=10 cm. Apskaičiuokite perimetrų santykį. Atsakymą užrašykite dešimtaine trupmena.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos transformavimas.
  2. Algebra: Bendri elementai
  3. Chemija: Polimerai
  4. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  5. Fizika: Astronomijos samprata.
  6. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  7. Chemija:
  8. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  9. Algebra: Kombinatorika
  10. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas