568.3. Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Užrašykite teisingą atsakymą.

Duota: ΔABC∼ΔDEF, trikampiai yra taisyklingi, AB=8cm, DE=10 cm. Apskaičiuokite perimetrų santykį. Atsakymą užrašykite dešimtaine trupmena.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  2. Algebra: Tikimybės
  3. Chemija:
  4. Fizika: Astronomijos samprata.
  5. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
  6. Fizika: Saulės sistema.
  7. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  8. Algebra: Kombinatorika
  9. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  10. Fizika: Energijos transformavimas.