909.3. Trupmenos išraiška

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai trupmenos racionali išraiška?
\frac{x-\frac{1}{5}}{-(a+b)}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Racionalieji skaičiai
 2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 6. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 8. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 9. Algebra: ax² + bx = 0
 10. Algebra: Hiperbolė
 11. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 12. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
 13. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 14. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 15. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 16. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 17. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 18. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 19. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 20. Algebra: Racionalieji skaičiai
 21. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 22. Fizika:
 23. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 24. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 25. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 26. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 27. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 28. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
 29. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 30. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 31. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 32. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 33. Algebra: Kvadratinės lygtys
 34. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 35. Algebra: Trupmenos
 36. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 37. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
 38. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Trupmenos išraiška
 40. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 41. Fizika:
 42. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.