2968.3. Judėjimo grafikas

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota, kad kūnas iš ramybės būsenos pradeda judėti greitėdamas ir per pirmąsias 5 sekundes pasiekia v=20m/s greitį. Toliau pastoviai greitėdamas kitu pagreičiu, per kitas 10 sekundžių pasiekia 30m/s greitį. Nubraižykite kūno greičio priklausomybės nuo laiko grafiką ir iš grafiko apskaičiuokite nueitą kelią ir vidutinį greitį.
s=
m
V vidutinis
m/s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo grafikas..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės