2968.3. Judėjimo grafikas

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota, kad kūnas iš ramybės būsenos pradeda judėti greitėdamas ir per pirmąsias 5 sekundes pasiekia v=20m/s greitį. Toliau pastoviai greitėdamas kitu pagreičiu, per kitas 10 sekundžių pasiekia 30m/s greitį. Nubraižykite kūno greičio priklausomybės nuo laiko grafiką ir iš grafiko apskaičiuokite nueitą kelią ir vidutinį greitį.
s=
m
V vidutinis
m/s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo grafikas..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Algebra: ax² + c = 0
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  8. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Trupmenos išraiška