3234.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį -10h^6y^3.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija
  2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.