3234.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį -10h^6y^3.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Algebra: Panašūs daugianariai