3234.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį -10h^6y^3.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra:
  10. Algebra: