3234.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį -10h^6y^3.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  8. Algebra:
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: