225.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 1123 Na atome?
Kiek elektronų yra 1123 Na atome?
Kiek neutronų yra 1123 atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Chemija: 10. kl