225.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 1123 Na atome?
Kiek elektronų yra 1123 Na atome?
Kiek neutronų yra 1123 atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  10. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių