225.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 1123 Na atome?
Kiek elektronų yra 1123 Na atome?
Kiek neutronų yra 1123 atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Geometrija:
  6. Fizika:
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.