225.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 1123 Na atome?
Kiek elektronų yra 1123 Na atome?
Kiek neutronų yra 1123 atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Parabolė
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės