225.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 1123 Na atome?
Kiek elektronų yra 1123 Na atome?
Kiek neutronų yra 1123 atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Moda
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Chemija: 10. kl
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)