225.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 1123 Na atome?
Kiek elektronų yra 1123 Na atome?
Kiek neutronų yra 1123 atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Chemija: 10. kl
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Parabolė
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Algebra: Parabolė
  10. Algebra: Diskriminantas