160.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą CaCO3 → CaO + CO2!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Geometrija: