160.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą CaCO3 → CaO + CO2!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Fizika:
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Geometrija:
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai