160.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą CaCO3 → CaO + CO2!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  3. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: Mediana
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais