160.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą CaCO3 → CaO + CO2!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Chemija: 10. kl
  6. Fizika:
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.