160.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą CaCO3 → CaO + CO2!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Fizika:
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.