160.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą CaCO3 → CaO + CO2!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  3. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  4. Fizika: Masė ir tankis
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  10. Geometrija: