160.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą CaCO3 → CaO + CO2!
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Fizika:
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas