767.3. Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Parašykite atsakymą.

Duotos algebrinės išraiškos:
1)1+\frac{ba^{2}-bc^{2}}{abc}
2)\frac{bc+a+b}{c}
3)\frac{ba}{a}+\frac{ca}{b}+\frac{ab}{c}
Kurią iš šių išraiškų galima gauti, atlikus algebrinius pertvarkymus išraiškoje \frac{2b}{a}+\frac{1}{c}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Fizika:
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka